รวมบทสวดมนต์และคำกล่าวไว้อาลัยใน “พิธีลอยอังคาร” ที่ดีที่สุด

รวมบทสวดมนต์และคำกล่าวไว้อาลัยใน “พิธีลอยอังคาร” ที่ดีที่สุด

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุก ๆ พิธี เราทุกคนคนไทยคงจะคุ้นชินกับบทสวดต่าง ๆ กันอยู่แล้ว แต่ละบทสวดก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป ทุกบทสวดมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจ พิธีลอยอังคารก็มีบทสวดที่สำคัญเช่นกัน สวดไปพร้อม ๆ กับล่องเรือลอยอังคาร กลีบดอกไม้สด น้ำอบ โปรยลอยลงไปในสายน้ำที่เย็นสบาย เพื่อนำส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุคติ

คำกล่าวบูชา/ขออนุญาตแม่ย่านางเรือ

เริ่มแรกก่อนการล่องเรือลอยอังคารจะต้องมีการบอกกล่าวแม่ย่านางเรือก่อนเสมอ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ว่า ๓ จบ )

นะมัตถุ นาวานิวาสินิยา เทวะตายะ อิมินา สักกาเรนะ นาวานิวาสินิง เทวะตัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้บูชาแม่ย่านางเรือ ผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้ ด้วยเครื่องสักการะนี้

ด้วยข้าพเจ้า พร้อมด้วยญาติมิตร ขออนุญาตนำอัฐิและอังคาร ของ ………………(ชื่อผู้วายชนม์) ลงเรือลำนี้ไปลอยในทะเล ขอแม่ย่านางเรือ ได้โปรดอนุญาตให้นำอัฐิและอังคารลงเรือได้ และได้โปรดคุ้มครองรักษา ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร กระทำพิธีลอยอัฐิและอังคารด้วยความสะดวกและปลอดภัย โดยประการทั้งปวงเทอญ.

คำกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคาร กับเจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร

นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ว่า ๓ จบ )

นะมัตถุ อิมัสสัง มะหานะทิยา อธิวัตถานัง สุรักขันตานัง สัพพะเทวานัง อมินา สักกาเรนะ สัพพะเทเว ปูเชมะ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมไหว้บูชา เจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร และเทพยดาทั้งหลาย ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ในทะเลนี้

ด้วยเครื่องสักการะนี้

ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประกอบกุศลกิจ อุทิศส่วนบุญแด่ ………………(ชื่อผู้วายชนม์) และ ณ บัดนี้ จักได้ประกอบพิธี ลอยอัฐิและอังคารของ ………………(ชื่อผู้วายชนม์) พร้อมกับขอฝากไว้ในความอภิบาลของเจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร เจ้าแห่งทะเล และทวยเทพทั้งปวง

ขอเจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร แม่ย่านางเรือ และเทพยดาทั้งหลาย ได้โปรดอนุโมทนา ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ………………(ชื่อผู้วายชนม์) จงเข้าถึงสุคติในสัมปรายภพ ประสพสุขในทิพยวิมานชั่วนิจนิรันดร์กาลเทอญ

คำกล่าวไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับ

ก่อนเสร็จพิธีล่องเรือลอยอังคาร ผู้ใกล้ชิด ญาติสนิทผู้ล่วงลับ ควรไว้อาลัยพร้อมกับตั้งอธิษฐานจิตขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกิน ไม่ว่าจะทั้งทางกาย วาจา และใจ พร้อมกับบทแผ่เมตตา และสุดท้ายกล่าวขอบคุณผู้ล่วงลับสำหรับสิ่งดี ๆ ที่เคยได้กระทำร่วมกันมาด้วย

ในการกล่าวไว้อาลัยนี้ ไม่มีพิธีการเฉพาะเจาะจง เพียงแค่กล่าวเอ่ยคำพูดที่ออกมาจากใจด้วยความสัตย์จริง เพื่อให้ ผู้ล่วงลับได้รับรู้แล้วจากไปอย่างมีความสุข

บทสวดมนต์และคำกล่าวในพิธีการล่องเรือลอยอังคารแก่ผู้ล่วงลับที่นำมาแบ่งปันกันนี้ เป็นบทเฉพาะที่มีประกอบพิธีจริง ส่วนหากอยากมีการให้สวดมนต์ส่งดวงวิญญาณเพิ่มเติมตามความเชื่อ ทางญาติของผู้ล่วงลับสามารถกระทำได้ไม่ผิดอะไรและไม่ได้ทำให้การทำให้พิธีลอยอังคารนี้ไม่สำเร็จบรรลุผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *