สิ่งของที่ใช้ในพิธีบนเรือลอยอังคาร มีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมให้พร้อม

สิ่งของที่ใช้ในพิธีบนเรือลอยอังคาร มีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมให้พร้อม

พิธีกรรมหรือประเพณีต่าง ๆ ตามความเชื่อทางศาสนาของคนไทยมักมีขั้นตอนและสิ่งของมากมาย รวมถึงพิธีกรรมส่งผู้ตายครั้งสุดท้ายอย่างการลอยอังคาร ที่ต้องอาศัยพิธีกรในการดำเนินกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปจนถึงการเตรียมข้าวของเครื่องใช้สำหรับพิธีด้วย หลายคนอาจมองว่ายุ่งยาก แต่ในปัจจุบันบริการเรือลอยอังคารสามารถจัดเตรียมสิ่งของและลำดับพิธีการให้ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว สิ่งที่ผู้ใช้บริการควรรู้มีเพียงแค่การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้น

ขั้นตอนสำคัญของพิธีลอยอังคาร และสิ่งของในแต่ละขั้นตอน

พิธีลอยอังคารมีทั้งแบบพิธีเต็มที่มีลำดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามขั้นตอน และพิธีแบบเรียบง่ายที่รวบรัดให้เหลือเพียงกิจกรรมสำคัญ ๆ บนเรือลอยอังคาร เช่น การไหว้อังคารและเข้าสู่การลอยอังคารก็เป็นอันจบพิธี สำหรับผู้ที่ต้องการให้มีพิธีการลอยอังคารแบบเต็มนั้นมีขั้นตอนที่ควรรู้ ดังนี้

1.การไหว้แม่ย่านางเรือ

แม่ย่านางคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรักษาพาหนะต่าง ๆ การใช้เรือลอยอังคารจึงต้องไหว้แม่ย่านางที่อยู่ประจำเรือเพื่อบอกกล่าวให้ทราบและให้ช่วยคุ้มครอง เชื่อกันว่าแม่ย่านางสิงสถิตอยู่ที่หัวเรือหรือโขนเรือ สิ่งของที่ใช้ไหว้มีพานที่ใส่ดอกไม้สด ธูป และเทียนเพื่อไหว้บูชา เมื่อไหว้เสร็จแล้วดอกไม้ ธูป และเทียนจะถูกมัดด้วยเชือกที่หัวเรือ

2.การไหว้อังคาร

ขั้นตอนต่อมาเป็นการไหว้อังคารด้วยเครื่องไหว้ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำก่อนหรือหลังขึ้นเรือก็ได้ สิ่งของสำคัญสำหรับการไหว้อังคารคือลุ้งบรรจุอังคารนั่นเอง ลุ้งคือห่อผ้าขาวที่บรรจุอังคารของผู้ตายไว้ หรืออาจเป็นรูปแบบโถดินเผาแล้วจึงห่อด้วยผ้าขาวอีกที สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีธูป เทียน น้ำอบไทย กลีบดอกไม้ ผ้าขาว สายสิญจน์ และพวงมาลัย

3.การไหว้เจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร

การไหว้เจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดรก็คือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองน่านน้ำที่เราไปทำพิธีลอยอังคารนั่นเอง สิ่งของที่ใช้จะมีเงินเหรียญเพื่อโยนลงไป เป็นความเชื่อเรื่องการซื้อที่ให้กับอังคารของผู้ตาย นอกจากนี้ยังมีกระทงดอกไม้เจ็ดสี และสายสิญจน์สำหรับทำสาแหรกเพื่อค่อย ๆ หย่อนกระทงจากเรือลอยอังคารลงไปยังผิวน้ำหากไม่สามารถเอามือวางกระทงเองได้ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนลอยอังคาร โดยการยืนไว้อาลัยตามเวลาอันสมควร แล้วค่อย ๆ ลอยลุ้งลงไปบนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ลุ้งไหลไปตามกระแสน้ำอย่างที่ควรจะเป็น แล้วปล่อยวางจิตใจให้สงบ

นอกจากการวางแผนเตรียมการ และเตรียมสิ่งของสำหรับพิธีลอยอังคารแล้ว ผู้ใช้บริการเรือลอยอังคารควรเตรียมสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งไปกับตัวเองด้วย นั่นก็คือการเตรียมใจเพื่อส่งให้คนที่รักไปสู่ภพภูมิที่ดี เมื่อไปส่งอย่างดีในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ถึงเวลาปล่อยวางและใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไป