พิธีลอยอังคารแบบทหารเรือ อาชีพทรงเกียรติกับวาระสุดท้าย

พิธีลอยอังคารแบบทหารเรือ อาชีพทรงเกียรติกับวาระสุดท้าย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาศัยน่านน้ำในการดำรงชีวิต อาชีพที่อยู่กับแม่น้ำและทะเลจึงเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน อย่างเช่นอาชีพทหารเรือที่มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีมาแล้ว เพียงแต่การเรียกชื่อและหน้าที่อาจมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย ทหารเรือทำหน้าที่ปกป้องน่านน้ำของประเทศอยู่บนเรือ จนกระทั่งในวาระสุดท้ายครอบครัวของพวกเขาก็อาจส่งพวกเขาอยู่บนเรือลอยอังคาร อันเป็นสถานที่ที่จะทำให้ทหารเรือนั้นได้อยู่อย่างสงบในที่ที่ร่มเย็น

เมื่อทหารเรือเสียชีวิต หลังจากนั้นต้องทำอย่างไร

ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ หน้าที่ของทหารเรือคือการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ ช่วยทำให้การคมนาคมทางทะเลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศที่จะต้องส่งเสริมกองทัพเหล่าอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน หลังจากที่ทหารเรือเสียชีวิต การจัดการพิธีศพของทหารเรือจึงควรได้รับการจัดการอย่างสมเกียรติ

ก่อนจะไปถึงขั้นตอนการจัดหาเรือลอยอังคาร สิ่งที่ครอบครัวของทหารเรือผู้เสียชีวิตควรทราบ ก็คือระบบระเบียบต่าง ๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครอบครัวสามารถแจ้งรับเงินสงเคราะห์ได้ โดยเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นต่อกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งของทหารเรือผู้เสียชีวิตเองและสมาชิกในครอบครัวที่จะไปรับเงินสงเคราะห์นั้น

หลังจากนั้น กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีจะเป็นผู้จัดการขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปเพื่อให้พิธีการจัดการศพเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยศพของทหารเรือจะได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ รับพระราชทานเพลิงศพ มีกองทหารเกียรติยศซึ่งเป็นพลแตรเป่าสัญญาณแตรนอน สื่อความหมายถึงวันคืนอันเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมา หลังจากบำเพ็ญกุศลครบตามกำหนดก็จะเป็นการขอเรือลอยอังคารตามลำดับถัดไป

ลำดับพิธีการ ของการลอยอังคารแบบทหารเรือ

พิธีการลอยอังคารโดยกองทัพเรือจะมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ ณ ท่าเทียบเรือลอยอังคาร หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนหลักของการลอยอังคาร 4 ขั้นตอน ได้แก่ การไหว้แม่ย่านางของเรือลอยอังคารที่จะใช้ก่อนนำอัฐิและอังคารขึ้นไปประกอบพิธีบนเรือ, การไหว้อังคารของทหารเรือผู้เสียชีวิต, การบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร และการลอยอังคารเป็นลำดับสุดท้าย หลังจากนั้นพิธีกรจะกล่าวเชิญให้สมาชิกทุกคนยืนไว้อาลัยประมาณ 1 นาที แล้วจึงค่อย ๆ นำอังคารลงจากเรือลอยอังคารเพื่อลอยลงสู่ผิวน้ำ เรือจะขับวนซ้ายในบริเวณนั้น 3 รอบ ส่งดวงวิญญาณของทหารให้ไปสู่สุคติภูมิ

การทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม เมื่อวันสุดท้ายมาถึงผู้คนจะจดจำในสิ่งที่ทำมากกว่าทรัพย์สินเงินนอกหรือของภายนอกที่ห่อหุ้มร่างกาย อาชีพทหารเรือก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศ เรือลอยอังคารที่ใช้ส่งทหารเรือในวาระสุดท้ายของชีวิตก็เปรียบเสมือนการเดินทางครั้งสุดท้าย ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวตลอดไป